Opbrengst

Met mijn manier van werken, praktisch en klantgericht, en mijn aanpak op maat ben ik voor mijn klanten van toegevoegde waarde. Wat dat betekent, laten deze voorbeelden zien:

  • Een organisatie in de maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg analyseert belangrijke externe ontwikkelingen en vertaalt deze in (nieuwe) taken en gedrag.
  • Een MT van een woonwarenhuis ontwikkelt zich van een groep individuen tot een hecht team.
  • Een grote zorgorganisatie past haar organisatiecultuur aan door daarbij niet alleen de top, maar ook de basis van de organisatie actief te betrekken.
  • In een school voor beroepsonderwijs ontwikkelen de teams een teamplan als voorbereiding op de invoering van zelfsturing.
  • Een MT van een grote zorgorganisatie ontwikkelt een nieuwe bedrijfsstrategie en combineert dat met teamontwikkeling.
  • Managers van een grote gemeente werken aan hun professionele ontwikkeling door deelname aan een management development programma.
  • In het kader van organisatieontwikkeling ontvangt het MT van een zorg- en welzijnsorganisatie teamcoaching en haar individuele leden rolcoaching.
  • In een zorgcentrum leiden aanbevelingen uit onderzoek tot betere afspraken met de bewoners.
  • In een training leren de managers bedrijfsvoering van een grote onderwijsorganisatie hoe zij (meer) procesgericht kunnen leidinggeven.
  • In zijn coaching leert een manager uit een industriële onderneming beter om te gaan met conflicterende belangen en verwachtingen.
zuidzorg

2

Werken met mensen

3