Maatwerk

Procesadvisering leidt tot een op maat gemaakte aanpak. De ervaring laat zien dat mijn 'aanbod' bestaat uit één of een combinatie van de volgende diensten:

  • Teamontwikkeling
  • Leiderschaps- en managementontwikkeling
  • Rolcoaching
  • Intervisie
  • Large scale Interventions (LGI)

Teamontwikkeling

Van nature verloopt teamontwikkeling cyclisch, waarbij een team een fase vooruit kan gaan, maar ook kan terugvallen in een eerdere fase. Gezien het belang van teamwerk, kan de ontwikkeling van een team daarom vaak niet zomaar aan het toeval worden overgelaten. 

Omdat teams in hun ontwikkeling ook beïnvloed worden door onbewuste groepsprocessen, besteed ik in mijn begeleiding van teamontwikkeling veel aandacht aan dialoog en reflectie op gedrag en ervaring. Hierdoor wordt een team zich bewust van zijn eigen ontwikkeling en van de mogelijkheden zich verder te ontwikkelen. Teamontwikkeling heeft daarbij niet alleen betrekking op de kwaliteit van de relaties in het team, maar ook op de organisatie van het team (structuur, verantwoordelijkheden, taken en rollen).

Mijn begeleiding van teamontwikkeling kan in de vorm van een reeks teamsessies of on-the-job, waarbij de coaching wordt gecombineerd met andere teamwerkzaamheden. 

Leiderschaps- en managementontwikkeling

Effectief leidinggeven behelst passie, visie en inspiratie, maar ook de zorg voor stabiliteit, sturing en beheersing. Omdat volgerschap de andere kant is van leiderschap, is het bieden van zekerheid en veiligheid een belangrijke competentie om aandacht aan te besteden. 

Mijn ondersteuning aan leiderschaps- en managementontwikkeling kan op meerdere manieren, al dan niet gecombineerd: management development, begeleiding on-the-job , individuele coaching en teamcoaching.

Rolcoaching

Bij individuele coaching richt ik mijn aandacht op de werkrol(len) van mijn coachee. De vraag luidt dan hoe, binnen de gegeven context, zijn persoonlijkheid, competenties en ambities zich verhouden tot de eisen die de organisatie aan hem stelt en hoe om te gaan met contradicties en spanningen. 

In mijn coaching moedig ik reflectie aan, zodat mijn coachees kunnen leren van hun ervaringen. Deze ervaringen kunnen betrekking hebben op het 'daar en toen' van het dagelijkse werk, maar ook op het 'hier en nu' van de coaching.

Large scale interventions

Organisatieveranderingen beklijven beter als de mensen die door die veranderingen wordt beïnvloed, daarbij actief betrokken worden. Om een dialoog met grote(re) groepen mogelijk te maken is een aantal inventies ontworpen, die large scale interventions (LGI) worden genoemd. LGI zijn bij uitstek geschikt om in een organisatie een snelle, efficiënte bewustzijnsverandering tot stand te brengen. Bekende LGI, waarmee ik veel ervaring heb, zijn Open Space, World Café en de Search Conferences. 

Intervisie

Intervisie biedt deelnemers de kans om met en van collega's te leren. Dat gebeurt door in een aantal sessies met elkaar te reflecteren op het eigen handelen en denken. In de loop van de jaren heb ik een eigen intervisiestijl ontwikkeld, waarbij ik veel gebruik maak van ervaringsleren. Een methode van eigen hand is de EBR-methode (Experience Based Reflection).