Visie en inspiratie

Mart Huis in 't Veld - Organisatie en Management Support (OMS) ondersteunt organisaties en teams in hun streven naar effectiviteit. Ik hanteer daarbij twee uitgangspunten:

  • Ieder mens wil zich ontwikkelen en heeft persoonlijke ambities, dromen en plannen voor zichzelf en de wereld om zich heen.

  • Om écht effectief te zijn moet een organisatie niet alleen goede bedrijfsresultaten behalen, maar ook aandacht besteden aan de mensen die voor deze resultaten zorgen

Mijn belangstelling gaat uit naar vraagstukken die samenhangen met de menselijke factor in organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, teamontwikkeling, samenwerking en organisatiecultuur. Mijn opdrachten hebben vaak betrekking op verandermanagement en organisatieontwikkeling of op coaching van individuen en teams.

moulin

Inspirerende werklocaties