Manier van werken

Mijn manier van werken is praktisch en klantgericht. In mijn begeleiding combineer ik persoonlijke betrokkenheid en professionele afstand, waarbij ik put uit drie bronnen: ervaringsleren, psychodynamiek en systeemdenken.

  • Ervaringsleren: Leren vereist reflectie op hetgeen we doen en ervaren en wordt versterkt als we onze ervaringen met anderen delen en vergelijken.

  • Psychodynamiek: In groepen en organisaties worden mensen behalve door bewuste, rationele processen ook beïnvloed door niet-bewuste, irrationele processen. Zo kunnen individuele emoties worden opgevat als een resonantie van de omgeving waarin zij zich voordoen.

  • Systeemdenken: Ieder sociaal systeem bestaat uit delen die elkaar voortdurend beïnvloeden en worden beïnvloed vanuit een grotere context. Daarom moeten ook organisatievraagstukken in hun context worden bezien.

Ik beschouw mezelf als een procesadviseur die zijn klant helpt een probleem in kaart te brengen en tot een aanpak te komen die in de organisatie op draagvlak kan rekenen. Als procesbegeleider ben ik een partner voor mijn klant, een partner die actief luistert en ook de vragen stelt die minder voor de hand liggen. Hierbij bied ik structuur en veiligheid. Behalve een procesadviseur ben ik voor mijn klanten ook een (team)coach, trainer, begeleider en inhoudsdeskundige. Klanten ervaren mij als integer, gedreven en betrokken en noemen mij een goede luisteraar, coach en begeleider. Ik word gewaardeerd omdat ik met hen meedenk en oplossingen aandraag die passen bij het moment en de situatie.